TweetNaterao me jedan tu da mislim. Razgovarasmo i on meni kaže da ja ništa ne volim, da samo gunđam i pizdim, šištim, pljujem i psujem. Ja se zamislim, pa i jeste u pravu. Pa se zamislim šta volim. I znam da sam već negde pisala o tome, ali moram da se podsetim šta volim. Volim […]