Tweet… stvari za koje sam sigurna da sam naučila u životu: 1. Pitagorina teorema 2. Ništa nije kao što izgleda 3. SVAKO SI IMA NEKU SVOJU MUKU aka NIKOM NIJE DOBRO