Tweet…je danas od kako te nema. I čudno je, jer, nekad se čini kao da je prošla cela večnost, nekad kao da si već juče bio tu, a ponekad je sve tako maglovito i sve tako ludo, da ponekad pomislim i da te možda nikad nije bilo. To je zato što sam te, verovatno, idealizovala. […]