TweetLjudi i njihova glupost me uvek zaprepašćuju iznova na najneverovatnije načine. Baš juče pričam sa prijateljem o tome da smo mi frikovi jer imamo izvanrednu mogućnost da imamo ogroman ego, da shvatamo sebe isuviše ozbiljno i da istovremeno sebe uopšte ne shvatamo ozbiljno. I to je dobro. Ali ovo je o onima koji shvataju sebe […]