Tweet* Puslovice * • Ko napada, laje • Ko maši taj i dobro • Ko barata s’ lovu, frka • Ko ladi spravu, taj je na redu • Ko je možda ili valjda • Ko luči, ima • Ko ne luči, nema • Ko gazi taj i hod • Gde igla tu i (konac?) • […]