Tweet* Puslovice * • Ko odnosi daje na zajam • Ko u štalu, u nju nestaje • Ko se stapa taj i govedo 2 • Ko pada podmeće rebra • Ko šije, ne vidi • Ko oprašta, sam i najebe • Kome glava, tom i trupac • Ko je mazga, to i ostaje • Ko […]