Tweet…. i vratila sam se i bila sam euforična i bila sam još euforična onda sam postala manična i sumnjala …u sebe, ne njega onda sam postala nestrpljiva pa sam se setila da budem strpljiva pa sam bila strpljiva onda sam htela da posumnjam ali moje ”ja” je odbijalo da posumnja onda sam htela da […]