Donosi mama sinu jednu svesku i kaže mu:

- Evo ti sine, da pišeš dnevnik
- Šta je to dnevnik?
- Pa tu upisiuješ sve što ti se dogodilo tokom dana, svoje misli i zapažanja
- A, to je isto kao blog, samo na papiru

…Ništa mi se ne dešava u životu