TweetMora vam ispričam ovu priču, događaj, dogodovštinu, kako već. Desilo se to pre nekog vremena, ne toliko odavno, a sinoć se setih toga. Sretnem se ja sa nekim mojim bivišim momkom od pre 100 godina, kad smo se jedno nedelju dana držali za ruke. I posle početnih zdravokakosigdesištaradišštaimanovo, on meni reče da treba da se […]