Tweet * Puslovice* • ko pati, naplati • ko usvaja, prenosi • ko mlati, krije odboj • ko izusti glup, 5 pakle cigare • ko oblaže, nalaže • ko strada, preklinje • ko vara, pesniči se u hed • ko nagrdi facu, šljivari • kome daje tom i ostaje *Oglassi* * uništavam kod Ameriku * […]