TweetDonosi mama sinu jednu svesku i kaže mu: – Evo ti sine, da pišeš dnevnik – Šta je to dnevnik? – Pa tu upisiuješ sve što ti se dogodilo tokom dana, svoje misli i zapažanja – A, to je isto kao blog, samo na papiru …Ništa mi se ne dešava u životu