… stvari za koje sam sigurna da sam naučila u životu:

1. Pitagorina teorema

2. Ništa nije kao što izgleda

3. SVAKO SI IMA NEKU SVOJU MUKU aka NIKOM NIJE DOBRO