TweetBILBAO Dan pre mog odlaska kući, otišli smo u Bilbao. Kad ću već odatle da odletim nazad, gre’ota da ne vidim taj grad. Bilbao se nalazi u Baskiji, pokrajni pored Kantabrije. To je ona pokrajna što ‘oće da se odvoji od Španije da budu nezavisna. Ne želim sada da ulazim u to šta ja mislim […]