Tweetstigla, al’ polako, kad sredim utiske, misli i događaje, pišem kako sam provela zimski raspust. Hvala što ste mislili na mene