* Puslovice *

• Ko odnosi daje na zajam
• Ko u štalu, u nju nestaje
• Ko se stapa taj i govedo 2
• Ko pada podmeće rebra
• Ko šije, ne vidi
• Ko oprašta, sam i najebe
• Kome glava, tom i trupac
• Ko je mazga, to i ostaje
• Ko je glup, taj i drčnos’
• Ko je bakar, radi u jamu
• Ko se spušta, popušta
• Ko zavadi, okreće gazde
• Ko mrzi ljudi, AKO – ( BEST!! MY FAVOURITE! Prim.prev)
• Ko hvata, ne zna
• Ko smrdi iz usta, smrdi u dušu
• Ko u naciju, u nju izlazi
• Ko podmeće, tempira ovcu
• Pod broj A

* Oglassi *

• Vozim se s’ kloce
• Razmećem veridbe
• Lajem pa skočim
• Šaram po ribolov
• Kosim jastrebi
• Dujem jabuke
• Gađam pesme
• Prikupljam polen
• Snosim babe za leba
• Susrećem praznici
• Bežim od jarboli
• Snalazim u snove
• Kočim pa matiram
• Ujedam gadno
• Topim led
• Gasim život
• Dišem dok umirem
• Hvatam šta mi se baca
• Ležim u ramovi
• Namećem na drva
• Razumem se s’ mutavi
• Isparavam na ladno