* Puslovice *

• Kome došo tom i pošo
• Ko razbije jaja, nema
• Nije molim, nego oliver
• Ko je mokar taj se suši
• Ko se bori, taj i povreda
• Ko šapće, čuje
• Aj s’nogu, aj bez nje
• Ko štepa, taj i suvilo od čoveka
• Ko je crn, privlači sunce
• Ko se loži ili šporet
• Ko promaši, vata se za glavu
• Ko se stis’o, pirka ko vetar
• Ko diše, živ je
• Ko radi na bager ili vla
• Ko se nasadi će procveta
• Ko otvara, dere se
• Ko će da malo pivo
• Ko prilazi, odmačinje

* Oglassi *

• Podmećem sajle
• Raznosim polen
• Otvaram cirkusi
• Maštam međ ložu
• Osnivam procepi
• Gluvarim pa oslepim
• Rastem s kvasac
• Umnožavam gajtani
• Vaćarim praćku
• Plešem po uragani
• Nalazim snajke
• Otpuštam s poslovi
• Javljam
• Opipavam po štekeri
• Uklanjam luster
• 19 – ti majke jebem
• Prekidam pa razlaz
• Snosim vradžbine
• Praštam zrikavci
• Nalazim na eho
• Shvatam pa klečim
• Reskiram kolena
• Teram klozet da ogladni
• Plašim vreće