Tweet* Puslovice * • Kome došo tom i pošo • Ko razbije jaja, nema • Nije molim, nego oliver • Ko je mokar taj se suši • Ko se bori, taj i povreda • Ko šapće, čuje • Aj s’nogu, aj bez nje • Ko štepa, taj i suvilo od čoveka • Ko je crn, […]