Tweet* Puslovice * • Ko je zdrav taj i dren • Ko izumire, razmišlja po malo • E. • Šta je brzina ili garež • Kome je muka, rasol • Ko prodaje, prepliće • Ko bljuje vatru taj i zmaj • Ko šepuri ili promaja • Ko sluša, gluvost • Ko se prostire, zauzima • […]