* Puslovice*

• ko pati, naplati
• ko usvaja, prenosi
• ko mlati, krije odboj
• ko izusti glup, 5 pakle cigare
• ko oblaže, nalaže
• ko strada, preklinje
• ko vara, pesniči se u hed
• ko nagrdi facu, šljivari
• kome daje tom i ostaje

*Oglassi*

* uništavam kod Ameriku
* lajem pa zasučem rukavi
* gnezdim se međ zlo
* otvaram festivali
* stis’o sam se za pravdu
* uvažavam vrelo
* ranjavam pudlice
* kradem kunići
* smišljam dvoboji
* kasnim na pos’o
* lovim kipar
* svlačim kajmak
* ugrađujem rogovi
* otkupljujem zevsa
* gledam Momčila
* stvaram jesen
* uzimam pa klis
* saopštavam rezime
* bravarim na ugled
* usamljujem udovci
* nameštam batine
* jasno i glasno prodajem best
* zvučim k’o gazda