Tweet* Puslovice* • Ko traži više, poriče • Ko laže taj i zvoni • Ko pomaže, uzima • Ko izlazi u tržni, deca • Kome je žao, pivo • Ko pretiče, daje • Ko nema nogu, leži • Ko jede taj i stvara • Ko spada, propada • Ko se dere, taj i grlo • […]