TweetKupili smo ga. Mama davi tatu već neko vreme da ga uzmemo. Jutros isto. Ja ustajem i izgovaram rečenicu da hoću fotoaparat. Mama se nasmeje, ćale sedne na biciklu i vrati se sa fotoaparatom. Dočekali smo ga fino. Svi. Mama, ujka, lepša polovina i ja. Svi se sjatili da vidimo to čudo tehnike. Otimamo se, […]