TweetDobila sam kritike da sam mnogo depresivna, mračna i morbidna. Mislim, na blogu A ja da dokažem da nisam pa evo, smejte se Beba Kocka i…